شبکه های اجتماعی دستاورد زندگی مدرن

مقالات

پنج شنبه, 11 دی 1348 ساعت 03:30

شبکه های اجتماعی دستاورد زندگی مدرن

شبکه های اجتماعی به عنوان محصول زندگی مدرن تمامی جوانب زندگی انسان را از خرید کفش گرفته تا پدیده های اجتماعی پیچیده ای مانند شهروند خبرنگار تحت تاثیر خود قرار داده است. امروزه به دلیل دسترسی همگانی به اینترنت، شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند، نهاد های اجتماعی مانند احزاب و جریانات سیاسی، سازمان های مردمی نیز قادرند بسیار قدرتمندتر و موثرتر از گذشته به فعالیت بپردازند. جمع آوری کمک مالی برای انجمن حمایت از کودکان کار، بنیاد محک و هزاران فعالیت های اجتماعی از این دست، نمونه ای از حضور شبکه های اجتماعی در زندگی ما هستند.

شبکه های اجتماعی خود را به سیاست، محیط کار، زندگی در منزل و جاهای دیگر سوق داده اند و با سرعت رعد و برق تکامل می‌یابند و پیش بینی اینکه کدام راه در آینده شکل می‌گیرد، دشوار است. چالش پیش رو فقط داشتن بهترین ویژگی ها نیست بلکه مرتبط ماندن است و از آنجایی که شبکه های اجتماعی تبدیل به جزئی از زندگی ما شده اند دیگر یک ابزار کاربردی نیستند.

امروزه فعالیت های اجتماعی انسان خواسته یا ناخواسته متاثر از ارتباطات اجتماعی مجازی است. ارتباطاتی که با گذر زمانی وجه عینی آن بیشتر نمود پیدا می‌کند و شاید تا آینده ای نزدیک تعبیر مجازی به این فعالیت ها ظلمی بزرگ به تاثیری باشد که بر زندگی ما می‌گذارند.

شبکه های اجتماعی چگونه زندگی ما را تحت تاثیر قرار داده اند؟

شبکه های مجازی امروزه توانسته اند نهاد ها و جریان های اجتماعی را قدرتمند سازند و هزینه های اطلاع رسانی و سازماندهی را تا حد یک کلیک یا اشاره کاهش دهند. امروزه هر نهاد یا جریان اجتماعی می تواند به نعمت شبکه های اجتماعی رسانه مختص به خود را دارا باشد. شبکه های اجتماعی توانستند انحصار رسانه را که پیشتر تنها در احتیار دولت ها و جریان های اجتماعی قدرتمند بودند بشکنند و جریان اطلاعات بدون انحصار و کنترل را در اختیار همه قراردهند. از آن جایی که رسانه ها و شبکه های اجتماعی به جزئی اساسی مبدل شده اند که میلیاردها انسان در مورد پیرامون خود اطلاعات کسب کرده و با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند که این امر ممکن است مخاطرات زیادی را نیز ایجاد کند.

آدرس

تلفن

درباره ما

logo_site-01.png