عضویت پارس پویش فن آور در سندیکای صنعت مخابرات ایران

اخبار

شرکت دانش بنیان پارس پویش فن‌آور با حفظ صیانت از حقوق مشتریان و با ارائه سرویس‌ها و خدمات باکیفیت و مطلوب در حوزه طراحی و پشتیبانی از نرم‌افزارهای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، موفق به اخذ گواهینامه سندیکای صنعت مخابرات ایران گردیده است.

پروژه مرکز پایش مدیریت هوشمند کشاورزی ایران

سندیکای صنعت مخابرات ایران در سال 1377 با هدف حمایت از تولیدکنندگان و فروشندگان تجهیزات رادیویی، مخابراتی و ايجاد شرايط مساوی در افزایش رقابت و اثربخشی بین شرکت های مخابراتی و سرمایه گذاری ها تاسیس شده است.

آدرس

تلفن

درباره ما

logo_site-01.png