پروژه مرکز پایش مدیریت هوشمند کشاورزی ایران

اخبار

پروژه مرکز پایش مدیریت هوشمند کشاورزی ایران، روز یکشنبه 26 دی ماه در سیزدهمین جلسه کمیسیون توسعه پایدار، محیط زیست و آب اتاق بازرگانی ایران معرفی شد.

پروژه مرکز پایش مدیریت هوشمند کشاورزی ایران

به گزارش روابط عمومی شرکت پارس پویش فن آور، این شرکت به عنوان مجری پروژه مذکور در جلسه حاضر و با هدف بررسی چشم انداز و اثرات آن، به معرفی پروژه و چالش های مرتبط با آن پرداخت.

آدرس

تلفن

درباره ما

logo_site-01.png