حضور پارس پویش در کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات

اخبار

پنجمین کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات، با «محوریت امنیت، تاب آوری و پایداری» با مشارکت وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سندیکای مخابرات در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. در این نمایشگاه، شرکت های بخش خصوصی و دولتی توانمندی‌های خود در عرصه تجهیزات و خدمات حوزه امنیت ICT را به نمایش همگان گذاشتند.

حضور پارس پویش در کنفرانس ظرفیت شبکه ملی اطلاعات
شرکت پارس پویش نیز با حضور در این کنفرانس اعلام نمود که در تمامی حوزه های دارای اولویت وزارت و کشور و به خصوص در بخش شبکه ملی اطلاعات، آماده همکاری با سایر شرکت ها و ارگان های دولتی می باشد تا از این طریق بتوان گام موثرتری را در توسعه و کاربردهای شبکه های ارتباطی در کشور برداشت.

آدرس

تلفن

درباره ما

logo_site-01.png