شرکت دانش بنیان پارس پویش در مسیر پیشرفت خود موفق به اخذ استاندارد ISO/IEC 27001 شد

اخبار

این شرکت با شعار سازمانی "حتی یک روز را نباید بدون بهبود سپری کرد" سعی دارد در تمامی زمینه ها کیفیت را سرلوحه خود قرار دهد و معتقد است اخذ استاندارد های معتبر در تمامی حوزه ها بر روی کیفیت محصول نهایی موثر خواهد بود.  لذا در این جهت با هدف بالا بردن امنیت اطلاعات برروی سیستم های اطلاعاتی، اقدام به پیاده سازی الزامات و سیاست های سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و اخذ گواهینامه ISO 27001 کرده است.

شرکت دانش بنیان پارس پویش در مسیر پیشرفت خود موفق به اخذ استاندارد ISO/IEC 27001 شد

آدرس

تلفن

درباره ما

logo_site-01.png