مقالات

چهارشنبه, 10 دی 1348 ساعت 19:00

نرم افزار بومی از انتظار تا واقعیت

نوشته شده توسط

رویکرد بومی سازی صنایع مدت زیادی است مورد توجه دولت، سیاست گذاران، تولید کنندگان و طراحان حوزه صنعت قرار گرفته است. با وجود تلاش های انجام شده در راستای چنین رویکردی به نظر می‌رسد مفهوم بومی سازی با آنچه در عمل پیاده سازی شده است، فاصله زیادی دارد.

چهارشنبه, 10 دی 1348 ساعت 19:00

شبکه های اجتماعی دستاورد زندگی مدرن

نوشته شده توسط

شبکه های اجتماعی به عنوان محصول زندگی مدرن تمامی جوانب زندگی انسان را از خرید کفش گرفته تا پدیده های اجتماعی پیچیده ای مانند شهروند خبرنگار تحت تاثیر خود قرار داده است. امروزه به دلیل دسترسی همگانی به اینترنت، شبکه های اجتماعی و تلفن های هوشمند، نهاد های اجتماعی مانند احزاب و جریانات سیاسی، سازمان های مردمی نیز قادرند بسیار قدرتمندتر و موثرتر از گذشته به فعالیت بپردازند. جمع آوری کمک مالی برای انجمن حمایت از کودکان کار، بنیاد محک و هزاران فعالیت های اجتماعی از این دست، نمونه ای از حضور شبکه های اجتماعی در زندگی ما هستند.

آدرس

تلفن

درباره ما

logo_site-01.png

Search