عضویت پارس پویش فن آور در اتحادیه صادرکنندگان صنعت مخابرات ایران

اخبار

شرکت دانش بنیان پارس پویش فن آور در سال 1399 به اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران ملحق شد تا از کلیه حقوق و مزایای این اتحادیه برخوردار باشد.

اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران (مپتا) جهت ارتقاء، تقویت و حمایت و پشتیبانی از شرکت ها، سازمان ها و ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل گردید. این سازمان در خصوص شناسایی و تلاش در جهت حل مسائل صنفی شرکتهای عضو اتحادیه، صدور مجوز فعالیت شرکت ها و همکاری در جهت برندینگ اتحادیه و شرکتهای عضو فعالیت می‌نماید.

عضویت پارس پویش در اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی

اتحادیه صادرکنندگان خدمات مهندسی، مشاوران و پیمانکاران مخابرات ایران (مپتا) جهت ارتقاء، تقویت و حمایت و پشتیبانی از شرکت ها، سازمان ها و ارائه دهندگان خدمات فنی و مهندسی در صنعت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل گردید. این سازمان در خصوص شناسایی و تلاش در جهت حل مسائل صنفی شرکتهای عضو اتحادیه، صدور مجوز فعالیت شرکت ها و همکاری در جهت برندینگ اتحادیه و شرکتهای عضو فعالیت می‌نماید.

آدرس

تلفن

درباره ما

logo_site-01.png