عضویت شرکت دانش بنیان پارس پویش فن آور در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

اخبار

شرکت دانش بنیان پارس پویش فن آور جهت انجام فعالیت های مهندسی و تحقیق و توسعه در سال 1399 موفق به عضویت در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات گردید.

عضویت شرکت دانش بنیان پارس پویش فن آور در پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات

پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات با هدف حمایت از شرکت‌های دانش بنیان، کمک به توسعه شرکت‏ های جوان و دریافت حمایت ‏های مالی (مشروط به تصویب برنامه تحقیقاتی و توسعه شرکت) و همچنین یاری متخصصان حوزه فناوری اطلاعات در کنار ايجاد شرايط مطلوب جهت افزایش افزایش رقابت و اثربخشی بین شرکت ها ایجاد شده است.

آدرس

تلفن

درباره ما

logo_site-01.png